04 / 10 / 2017
708
0

SERBEST TİCARET VE SANAYİ BÖLGELERİ

SERBEST TİCARET VE SANAYİ BÖLGELERİ

Günümüzde küresel ticaret sistemine ulaşmada en önemli yollardan biri de Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgelerinin yaratılmasıdır. Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgesi, yabancı yatırımları ülkeye çekmek, teknoloji transferi, ihracat ürünlerinin üretimini yapmak, iş ortamı yaratmak ve dünya pazarlarına açılmak gibi amaçlarla gelişmekte olan  veya gelişmiş bir çok ülkenin bu gün başarıyla uygulaya geldiği bir formül olma niteliğini taşımaktadır.

Dünyanın bir çok ülkesinde özellikle de gelişmiş ülkelerde ülke içi kanunların karmaşık oluşu ve   milli destek politikaları, milli üretim rekabetinin dış pazarlardaki performansı önünde engel teşkil etmektedir. Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgelerinin yaratılması işi  yabancı yatırımcıların ilgi alanı haline gelmek ve teknoloji transferi açısından bilhassa günümüz dünyasındaki devlet adamları ve politikacılar tarafından,  vazgeçilmez bir yol olarak görülmektedir. bu deneyim özellikle de Asya’nın doğusunda mevcut milli ekonomi üzerinde önemli sonuçlar doğurmuştur. İnsan gücü becerilerinin iyileştirilmesi, ihracat bölgelerinde üretim rekabet gücünün kuvvetlendirilmesi, ana topraklardaki mevcut imkan ve kabiliyetlerden daha fazla yararlanılması ve uluslararası pazarlara tedrici olarak ulaşmak yönündeki eğilimler söz konusu deneyimin işlevsel yönlerindendir. 

Iran SERBEST BÖLGELERİ AVANTAJLARI:

 

Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgelerine ilişkin yasalar ve yürürlük tüzükleri, yabancı uyrukluların serbest bölgelere giriş ve çıkış şekillerini, yabancı yatırımları çekme ve potansiyel insan gücünden nasıl yararlanılacağını, serbest  bölgelerden  sermaye ve kârların hangi yollardan çıkarılabileceğini söz konusu bölgelerde geçerli banka ve para işlemlerini ... v.s. konuları kapsamakta olup Serbest Ticaret   Bölgelerinde yapılacak ticaret ve üretim yatırımları için kolay şartlar öngörmektedir.

Söz konusu kanunların yürürlüğe girmesiyle bugüne dek Aras, Maku, Anzali,Arvand, Qeşm, Kiş ve Çabahar bölgeleri yatırımcıların faaliyet yapabileceği serbest ticaret ve sanayi bölgeleri olarak kamu oyuna duyurulmuştur.Yukarda anılan bu üç serbest bölgenin yanısıra birinci ve ikinci kalkınma planlarının hükümete verdiği yetki ile mal transiti, mal işleme ve  ihracatıyla ilgili diğer bir takım bölgelerin kurulması da onanmıştır; ki, bu bölgelere “Özel Ekonomi Bölgesi” adı verilmektedir. İthalat ve İhracat yasaları kapsamından istisna tutulan bu bölgeler ikinci kalkınma planı kanununun 25. maddesinin d fıkrasında değinilen bölgelerle ilgili yürürlülük tüzüğü hükümlerine göre yönetilmektedir. Serbest Bölgeler ve Ekonomi Özel Bölgelerinden her biri yukarda da açıkladığımız gibi özel olanaklara sahip ve yatırım için cazip ve uygun  yerlerdir.

 

fotoğraflar
  • SERBEST TİCARET VE SANAYİ BÖLGELERİ