بیوگرافی سفیر


 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد فرازمند   تاریخ تولد: 10/11/1340   محل تولد: زاهدان - ایران   

تحصیلات:

کارشناسی روابط بین الملل 

کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت 

زبان های خارجی: انگلیسی - عربی

سوابق کاری:

 1368 -1367: کارشناس سیاسی اداره عراق

1369 - 1368: کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت - کویت

1376 - 1370: معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض - عربستان سعودی

1381 - 1376: رئیس اداره اول خلیج فارس

1386 - 1381: سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین

1393 - 1386: کارشناس ارشد دفترمطالعات سیاسی و بین المللی

1393 - 1397: دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس

1397 :  سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه