"خلیج فارس" برای همیشه
 پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ خلیج فارس به عنوان سومین خلیج بزرگ جهان در طول تاریخ نه تنها بخشی از جغرافیای ایران محسوب می‌شده و حاکمیت آن در د...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
خلیج نیلگون فارس مظهر صلح و دوستی
 خلیج فارس که صدای امواجش پیام آور آرامش و زلالی اش نماد صفای بیکرانش است، نشانه ی اقتدار این دیار کهن محسوب می شود و نامش سده هاست با سرزمین پهن...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
نقطه ی اشتراک اقوام نژادها، ادیان و مذاهب در برپایی نماد و آیینی نوروز
 ایرانِ رنگارنگ، افزون بر طبیعت متنوع و چهار فصل خود، اقوامی را با نژادها، ادیان و مذاهب گوناگون در خود جای داده است. به رغم اینکه این اقوام هر ی...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |