بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در ترکیه
 بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در مراسمی با حضور گسترده وابستگان نظامی کشورهای خارجی و مقامات لشکری و کشوری در حوزه های مختلف سیاسی ،فرهنگی و رسانه ای ترکیه در آنکارا برگزار شد.

در این مراسم، مقام هایی از ارتش ترکیه در سطح سرلشکر، معاونان فرماندهان نیروهای زمینی و دریایی و جمعی از فرماندهان و افسران ارشد ستاد کل ارتش ترکیه، ده ها تن از سفیران و وابستگان نظامی و افسران رابط پلیس کشورهای خارجی به ویژه کشورهای اروپایی و نمایندگان اصحاب رسانه ها و دیگر مقامات و شخصیت های سیاسی فرهنگی و اقتصادی ترکیه شرکت کردند.

مراسم بزرگداشت روز ارتش فرصتی برای طرح مسائل مختلف از سوی وابستگان نظامی و مدعوین فراهم نمود .مهمترین بخش گفت وگوهای محفلی بین دیپلمات ها و وابستگان نظامی و خبرنگاران موضوع مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای غربی و تجاوز نظامی نامتعارف عربستان به یمن ،کشته شدن بیش از پیش غیر نظامیان در بمباران ها و تاکید بر لزوم آتش بس فوری برای کمک رسانی به مردم و برقراری ساز کار های دیپلماتیک جهت خاتمه بحران بود.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |