ترکیه و ایران به اتفاق همدیگر مبارزه می کنند

آیدینلیق - صدا آکیوز: سفیر ایران در آنکارا: ترکیه و ایران به اتفاق همدیگر مبارزه می کنند

محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران ایران درآنکارا درضیافت افطار با اصحاب رسانه ای گردهم آمد و به سوالات خبرنگاران درموضوعات مختلف، ازتحریم های امریکا علیه ایران گرفته تا مبارزه با تروریسم، خروج امریکا از سوریه پاسخ داد. فرازمند با اشاره به اینکه در ابتدای تنش با امریکا، به این نتیجه رسیده بودندکه امریکا جسارت حمله به ایران را نخواهد داشت، گفت: به همین دلیل است که از ابتدا با مذاکره مخالفت کردیم. جنگ نخواهد شد. از بدو آغاز حوادث، رفته رفته مجبور شدند موضع تند خود را ترک کنند و ما حق بجانب شدیم. اقای ترامپ دیگرگفت که نه تغییر {رژیم} ایران، بلکه خواستار مذاکره با دولت ایران است. ما به عنوان ایران در40 سال گذشته بشدت مقاومت کردیم و آن را ارزان نفروختیم. حال که امریکا مداخله نظامی را دشوار ارزیابی کرده و عقب نشینی می کند، این نشانگر صحیح بودن موضع ایران است.

فرازمند با اشاره به اینکه امریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شد، گفت: امریکا همواره به ایران اعمال فشار می کند. این اعمال فشارنه تنها علیه ایران، بلکه علیه کشورهایی که با کشورمان همکاری می کنند نیز مطرح است. البته ترکیه در راس این کشورها قرار دارد. ترکیه موضع خود در مورد تحریم ها را آشکارا بیان کرد. ما روابط درهم تنیده با ترکیه داریم. استراتژی همیشگی ایران، همکاری با کشورهای مسلمان و منطقه ای می باشد. ایران و ترکیه دربرابر امریکا عقب نشینی نکردند. آنهایی که عقب نشینی کردند، در وضعیت دشوار قرار دارند. ما برای حفظ روابط و ممانعت ازکاهش حجم تجاری درسال 2019 درمقایسه با سال 2018 تلاش می کنیم. درمورد کالاهایی که شامل تحریم ها نمی شوند، تجارت ترکیه و ایران بیش از پیش افزایش یافته است.

سفیر ایران به موضوع مبارزه با ترور نیز اشاره کرده و گفت: ما دیدگاه متفاوتی با ترکیه در موضوع مبارزه با تروریسم نداریم. باید تمامی گروه های تروریستی سرکوب شوند. کمیته مشترک امنیتی میان وزارتخانه های کشور ایران و ترکیه وجود دارد. این کمیته ها به طور فعال به فعالیت های خود در موضوعات روز ادامه می دهند. حملات تروریستی از شمال عراق به ایران صورت گرفت. ما می خواهیم در این زمینه با دولت مرکزی عراق همکاری کنیم. این، هم برای داخل کشور و هم شهرهای جنوبی حائز اهمیت است.

فرازمند درمورد روند خروج امریکا از سوریه گفت: ما درطول سه سال گذشته در پلاتفورم های مختلف و روند آستانه دیدارهای دوجانبه و رایزنی هایی با ترکیه درموضوع سوریه انجام دادیم. دردیداربا دوستان ترک مان، هیچ گونه خط قرمزی در ارتباط با مسئله سوریه نداریم. بحران بزرگ درسوریه مطرح بود. هیچ کس دراین بحران برنده نشد. ما به عنوان ایران و ترکیه همواره دیدارهای وسیع انجام داده ایم. آقای ظریف وزیر خارجه ایران از دمشق به آنکارا آمد و نتایج دیدارهایش را با دوستان ترک درمیان گذاشت. ما حضور امریکا در منطقه و در راس آن سوریه را نمی پذیریم. امریکا در مناطقی که حضور دارد، به صلح کمک نکرده است. از افغانستان گرفته تا شاخ افریقا، مداخله نظامی امریکا در عراق نیز موجب تشدید تنش در این مناطق شده است. امریکا حتی در راستای منافع خود، از داعش نیز حمایت می کند. درمورد حضور امریکا در سوریه، سیاست های متفاوتی در داخل امریکا وجود دارد. اما بالاخره درمورد خروج از این منطقه متقاعد خواهند شد. کسانی که از حمایت امریکا برخوردار هستند، در آینده خواهند دید که خبری از این کمک ها نیست. دولت های سوریه، ایران و ترکیه برای مسائل خود و مسئله شرق سوریه می توانند مکانیزم های بهتری تعریف کنند. آشکارا می گوییم که ما از حضور امریکا در این منطقه حمایت نمی کنیم. باید از سوریه و شرق آن نیز خارج شود.

فرازمند درمورد ادعاهای تنش میان ایران و روسیه گفت: من چنین ادعایی را نشنیدم. ایران، ترکیه و روسیه سه شریک آستانه هستند. اگر در هرموضوع دیدگاه مشترک داشتیم، لزومی به دیدار نبود. ما برای نزدیکتر کردن دیدگاه های متفاوت به همدیگر تلاش می کنیم. هرسه طرف نیز درخصوص گسترش همکاری های آستانه مصمم هستند. درسطح پارلمان ها نیز یک روند آغاز گردید. روسای بخش سیاست های خارجی پارلمان ها وارد عمل شدند. کانال های دیپلماسی میان ایران و ترکیه تا آخر باز است. از شرایط موجود نیز بسیار خشنود هستیم. ما در داخل خود با نمایندگان در مجلس در موضوعات مختلف نظیر برنامه هسته ای و یا سایر موضوعات می توانیم بحث کنیم. ولی درخصوص توسعه روابط با ترکیه، همه اتفاق نظر دارند. من روابط میان ایران و ترکیه را به یک اکوسیستم تشبیه می کنم. در صورت هرگونه خسارت، ابزار لازم برای ترمیم آن در داخل اکوسیستم موجود است. با استفاده از این اکوسیستم، روابط ما به رغم هر چیز، قوی مانده است. هر دوکشور نیز درمورد حفظ منافع ملی خود، بسیار قوی هستند. بعضی از کشورها بجای تکیه بر مردم خود در موضوعات امنیتی، به قدرت های خارجی تکیه می دهند. این نیز هم برای آن کشور و هم منطقه، بی ثباتی می آورد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |