mohammad farazmand, محمد فرازمند, Erbakan,
سخنرانی محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در مراسم یادبود هشتمین سالگرد درگذشت نجم الدین اربکان

ما امروز این جا گرد هم آمده ایم که  یاد مرحوم اربکان را گرامی بداریم. برای من توفیق مبارکی است در محفلی سخن بگویم که بنام مردی برپا شده است که آرمانش با آرمان امام خمینی یکسان و یک روح است. نقل است پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که هواپیماهای آمریکایی در صحرای طبس ایران گرفتار طوفان شن می شوند و طرح حمله نظامی آمریکا به ایران با امدادهای غیبی الهی شکست می خورد، مرحوم اربکان در مجلس ترکیه به پشت تریبون می روند و سوره فیل را قرائت می کنند که الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ندیدید پروردگارتان با اصحاب فیل چه کرد؟زنده نگه داشتن نام اربکان، زنده نگه داشتن آرمانها و ارزشهایی است که او در راه آنها مجاهدت کرد. زنده نگه نام اربکان، زنده نگه داشتن شعایر الهی است، زیرا مرحوم اربکان خود به صراحت می گوید که « مجاهدت ما برای اسلام است، غایت ما کسب رضایت خدا و هدف ما اقامه نظام حق است».اگر بخواهیم دقیق تر سخن بگوییم در واقع ما نیستیم که نام آنها را زنده نگه می داریم آنها هستند که ما را زنده نگه می دارند و این ما هستیم که محتاج زنده نگه داشتن نام اربکان هستیم. چرا؟ چون اربکان یک راه است، یک چراغ است. در دنیا رهبران سیاسی نامدار بسیار ظهور کرده اند، اما کم اند رهبرانی که به یک راه تبدیل شده اند و مرحوم اربکان از زمره رهبرانی است که خود راه اند و چراغ راه اند.آنچه امروز ما بدان نیازمندیم شناخت این راه و پیمودن آن است. نکته مهم آن است که برای شناخت دقیق این راه باید با اربکان هم افق شد. هم افق شدن برای فهم اندیشه های بزرگان بسیار مهم است. افقی که مرحوم اربکان از آن به سیاست و روابط بین الملل می نگریست چند مولفه کلیدی دارد که از قضا خود آن مرحوم دسته بندی کرده است. ایشان پایه های اصلی نگرش ملی خود را تحت عنوان سه پایه یعنی «پایه اسلام »،« پایه بصیرت» و « پایه جهاد » معرفی می کنندو در ادامه و بسط آنهاست که به دیگر مولفه های مهم گفتمان سیاسی اش یعنی « مخالفت با صهیونیسم»،« امپریالیستی و صهیونیستی دیدن نظام جهانی حاکم »، « آرمان وحدت اسلامی»،« آرمان دنیای جدید و نظم عادلانه» و « آرمان استقلال، توسعه و صنعتی سازی» و سایر می پردازند.من امروز می خواهم بگویم مرحوم اربکان در روابط ایران و ترکیه نیز یک راه است. او در جستجو و تکاپوی ترسیم راهی در روابط ایران و ترکیه است که از یک عمق استراتژیک تاریخی یعنی پیوندهای مردمی و میراث مشترک فرهنگی، تمدنی و دینی دو ملت آغاز می شود و به سوی افقی استراتژیک در آینده امتداد می یابد. در پرتو چنین نگاهی است که مرحوم اربکان آغازگر مسیری جدید در همکاری های ایران و ترکیه می شود. نخست وزیر که می شود، به رغم همه فشارها، اولین سفر خارجی خود را به ایران انجام می دهد. سازمان دی هشت با ابتکار وی و همکاری نزدیک ایران و ترکیه شکل می گیرد. همکاری دو کشور برای تقویت وحدت اسلامی بیشتر می شود، موافقتنامه استراتژیک انتقال گاز ایران به ترکیه بین دو کشور امضا می شود و زیر بناهای روندی جدید در روابط ایران و ترکیه پایه گذاری می شود.امروز ضرورت تقویت روابط ایران و ترکیه به یک مساله اجماع ملی در هر دو کشور تبدیل شده است. دو کشور در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و منطقه ای و بین المللی با همدیگر همکاری دارند. اشتراک منافع و نزدیکی دیدگاه های منطقه ای و بین المللی به قدری است که برخی تفاوت نظرها نه تنها مانع همکاری دو کشور نمی شود بلکه پنجره فرصت جدیدی به روی همکاری ها گشوده می شود. ایران و ترکیه اکنون زمینه بهتر و اراده قوی تری برای همکاری در جهت ایجاد یک منطقه قدرتمند و مقابله با طرح های خطرناک علیه ملت های منطقه دارند.می دانید مرحوم اربکان پس از پایان دوره ممنوعیت فعالیت سیاسی بار دیگر به ایران سفر کرد و این آخرین سفر خارجی وی بود. او اکنون در میان ما نیست اما در تاریخ روابط ایران و ترکیه و تاریخ تحولات اسلامی ترکیه همواره یک نام تابناک و یک راه درخشان خواهد ماند. خداوندروحشرا غرق رحمت و مغفرت خویش سازد و با اولیا و صالحان مشهور گرداند.در پایان ، یکبار دیگر از همه شما عزیزان و حضار گرامی تشکر می کنم . در پناه خدا باشید.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |