ساعات کاری بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا
ایرانیان مقیم انکارا می توانند برای انجام تمام امور کنسولی خود در روزهای کاری دوشنبه  لغایت جمعه از  ساعت ۸.۳۰ صبح الی ۱۲ به بخش کنسولی سفارت ج.ا. ایران در آنکارا  مراجعه نمایند.

شماره تلفن  بخشهای  کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا  
تلفن کنسولی سفارت:  ۴۲۶۶۸۸۸
بخش سجلات: داخلی ۱۵۸
بخش گذرنامه:  داخلی ۱۴۶
بخش وکالتنامه و دانشجوئی: داخلی  ۱۴۰

ضمنا ساعت تماس با بخش کنسولی 
از ساعت ۱۵ الی ۱۶.۳۰ می باشد 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |