اطلاعیه مهم بخش دانشجویی کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا

با سلام و تبریک سال نو میلادی ۲۰۱۸ خدمت تمامی عزیزان. با عنایت به سوالات پیش آمده در خصوص تائید گواهی ها و مدارک تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان خارج از کشور به اطلاع می رساند: وزارت امور خارجه (اداره دانشجویی ) با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توافق گردید منبعد برای تمامی گواهی های تحصیلی، دوره ها و مدارک فارغ التحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی بعد از بارگزاری مدارک توسط متقاضی و ارائه اصل گواهی به بخش های کنسولی نمایندگی ها کاربران کنسولی پس از رویت مدرک بارگزاری شده با مدرک ارائه شده وضعیت مدرک یا گواهی را در وضعیت تائید قرار دهند و دیگر نیازی به پرینت برچسب و الصاق آن بر روی گواهی ها و مدارک نیست. شایان ذکر است این کار هم برای تسهیل و روان سازی کارها در نظر گرفته شده و هم اینکه دانشجویان بدون حضور در نمایندگی می توانند اصل گواهی ها را برای نمایندگی پست کنند و نمایندگی در سامانه تاک نسبت به تائید آنها بدون حضور متقاضی اقدام نماید. ضمنا از طریق بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکهای عامل ارز دانشجویی ارسال گردیده که منبعد نیازی به ارائه اصل گواهی ها برای دریافت ارز دانشجویی نیست و صرف تائید در سامانه کفایت می کند و بستگان دانشجو می توانند تصویر گواهی را همراه با کد رهگیری گواهی به بانکهای عامل تحویل دهند و بانکهای عامل در سامانه تاک در روی بررسی صحت مدرک کلیک کرده و بعد از وارد کردن کد ملی متقاضی و کد رهگیری ارائه شده صحت آن را مشاهده می نمایند. در واقع یکی از اهداف اولیه سامانه تاک یعنی تائید مدارک فارغ التحصیلان بدون الصاق برچسب محقق گردید زیرا بسیاری از فارغ التحصیلان می خواستند همانند آپوستیل مدارک را وزارتین مشاهده کنند و نیازی به الصاق برچسب روی مدارک فارغ التحصیلی و گواهی ها نیست.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |