ايران و تركيه مواضع و ديدگاه هاي مشتركی دارند

ابراهيم رحيم پور معاون اسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران  با اميت يالچين قائم مقام وزارت امور خارجه تركيه ديدار و در خصوص توسعه راه هاي گسترش مناسبات و روابط سياسي ، فرهنگي و اقتصادي في مابين دو كشور و همكاري چند جانبه منطقه اي به ويژه در سوريه و عراق گفتگو و تبادل نظر نمودند  .

رحيم پور در اين ملاقات با اشاره به ابعاد متنوع روابط رو به گسترش  دو كشور گفت:خوشبختانه بنا به عزم مقامات عالي رتبه  در سال جاري  شاهد توسعه رايزني هاي سازنده مقامات سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، امنيتي ونظامي دو كشور  بوده اييم و گسترش اين روند زمينه هاي بهتري براي افزايش سطح مبادلات و همكاريهاي دو جانبه و چند جانبه ميان دو كشور را تضمين خواهد نمود .

معاون اسيا و اقيانوسيه وزارت امورخارجه ايران  با اشاره  به گفت وگوهاي استانه و اهميت استقرار صلح و ثبات در سوريه  تاكيد نمود ؛  اميدواريم گفتگو هاي استانه منجر به برقراري صلح  دراين كشور و ثبات در منطقه گردد.

وي افزود :خوشبختانه ايران و تركيه مواضع و ديدگاه هاي مشتركي در مورد موضوعات منطقه خصوصا حفظ  يكپارچگي ، تماميت ارضي و همچنين تقويت همبستگي ملي ميان اقوام و گرو ه هاي سياسي ، در كشورهاي سوريه و عراق داريم .

رحيم پور در خصوص اهميت  دسترسي به چشم انداز سي ميليارد دلاري مورد نظر روساي جمهور دو كشور تصريح نمود : تحقق اين امر نيازمند تلاش و همكاري  همه مقامات مسئول در بخش هاي سياسي ، تجاري و اقتصادي دو كشور است .

معاون وزير خارجه ايران  ابراز اميدواري نمود كه در چار چوب سفر  اتي رياست جمهور تركيه به ايران كه بزودي انجام خواهد پذيرفت ،  با تخصيص  امكانات و تسهيلات مناسب گام هاي موثري براي  تحقق هدف گزاري  هاي انجام شده از سوي روساي جمهور دو كشور  در چارچوب تصميمات كميسيون مشترك اقتصادي و شوراي عالي راهبردي ميان  دو كشور اتخاذ گردد .

اميت يالچين قائم مقام وزارت خارجه جمهوري تركيه در اين ديدارگفت : روابط ايران و تركيه در مسير خوبي قرار دارد و افزايش تماس  ، گفتگو و تعاملات مقامات مسئول سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و ديگر بخش ها كمك موثري به توسعه مبادلات  ميان دو كشور خواهد نمود .

قائم مقام وزارت خارجه جمهوري تركيه با اشاره به گفتگو ها و تعاملات منطقه اي ميان دو كشور افزود : ايران و تركيه در مسائل مختلف منطقه اي از ديدگاه هاي مشتركي به خصوص در امر مبارزه با تروريسم و حفظ وتماميت ارضي كشورهاي سوريه و عراق داريم .

وي افزود : موضع صريح و روشن تركيه در مخالفت با برگزاري همه پرسي در اقليم كردستان بارها اعلام شده است . تاكيد ما حفظ تماميت ارضي ويكپارچگي عراق است و اقليم كردستان بايد در اين مسير تعامل وهمكاري كامل و سازنده اي با دولت مركزي ، داشته باشد .

اميت يالچين ضمن تقدير از تعامل طرفين مذاكرات  استانه  براي حفظ و برقراي اتش بس در سوريه با تاكيد بر ضرورت ادامه اين مسير براي حل و فصل سياسي مسائل  افزود :همكاري و هماهنگي ميان ايران ، تركيه و روسيه گام موثري براي كاهش تنش و برقراري صلح وثبات در سوريه و منطقه است و بايد اين روند همچنان  ادامه يابد .

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |