حضور سرلشگر باقری در سفارت ايران - انکارا
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با حضور در سفارت  جمهوری اسلامی  ايران در انكارا با سفیر و کارکنان بخش های مختلف سفارت گفتگو نمود .وی در بخش از سخنانش با اشاره به دیگاه مثبت مقامات عالیرتبه دو کشور برای تقویت و توسعه روابط سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی دو جانبه و نیز چند جانبه منطقه ای و بین المللی ، اهميت گسترش مناسبات و همكاريهاي مشترك  فی مابین دایران و ترکیه ، در کلیه سطوح را مورد تاكيد قرار داد .
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |