اطلاعيه سوم دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران (فوری)
با عنایت به حضور گسترده هموطنان مقيم تركيه و درخواستهاي مكرر به عمل آمده، و بنا به تصميم هيات هاي اجرايي و نظارت بر دوازهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در انکارا ،  راي گیری  از هموطنان براي دومين مرتبه تا ساعت  20  تمديد شد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |