اطلاعیه دوم دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری ایران

بنا به استقبال گسترده ودرخواست بعمل آمده از سوی هموطنان در آنکار و تصمیم  هیئت اجرایی ونظارت بر 

انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ساعت اخذ رای تا ساعت 19 عصر 29/2/1396 تمدید گردید .
سفارت جمهوری اسلامی ایران - آنکارا
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |