قابل توجه مشمولین خدمت سربازی

اطلاعیه

باسمه تعالی

 

با عنایت به تنوع مشمولین خدمت سربازی متقاضی استفاده از اشکال مختلف معافیت، خرید خدمت و مهر خروج ویژه مشمولین و جهت مزید اطلاع کلیه هم میهنان عزیز به اطلاع می رساند:

1-متولدین سالهای 1344(با در نظر گرفتن ماه تولد) و ماقبل که سن آنها حداقل 50 سال می باشد، از خدمت سربازی معاف می باشند.

2-متولدین سالهای 1345 لغایت 1354(با توجه به سطح تحصیلات) مشمول دریافت کارت معافیت عفو رهبری می باشند. مقتضی است این دسته از هموطنان جهت بهره مندی از این تسهیلات به این بخش مراجعه فرمایند.

3-متولدین سالهای 1355 لغایت 1368 که دارای حداقل 8 سال غیبت غیر موجه میباشند می توانند با مراجعه به سامانه"تاک" و اخذ راهنمایی لازم جهت خرید مشمولان غایب خارج از کشور اقدام نمایند.

4-متولدین سالهای 1369 لغایت 1376 که در حال حاضر از هیچگونه معافیتی (تحصیلی و ...) استفاده نمی نمایند به شرط اقامت حداقل 3 سال در خارج از کشور می توانند از مهر خروج ویژه مشمولین استفاده نمایند.   

 

                                           بخش کنسولی

                                                        سفارت جمهوری اسلامی ایران - آنکارا 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |