ديدار وزیر معدن ، صنعت و تجارت ایران با وزير اقتصاد تركيه

محمد رضا نعمت زاده وزیرمعدن ، صنعت و تجارت جمهوری اسلامی ایران در ديدار با نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه، مهمترين مسائل مرتبط با روند توسعه همكاريهاي تجاري ، بازرگاني و اقتصادي ميان دو كشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد . د

 درابتداي اين ملاقات نعمت زاده با اشاره به اقدام تروريستي استانبول گفت : ما به دولت وملت تركيه وخانواده هاي قربانيان حادثه جنايت كارانه اخير تسليت ميگوييم وتاكيد مي نماييم در جهت مبارزه با تروريسم ودرشرايط سخت ، همواره در كنار ملت و دولت تركيه ميباشيم  .

وزير معدن ، صنعت وتجارت ايران   با تاكيد براهميت توسعه مبادلات اقتصادي ميان دو كشور و اراده روساي جمهور ايران وتركيه  براي رسيدن به چشم انداز سی میلیارد دلاری گفت ؛ بايد مشكلات زير ساختي براي رسيدن به اهداف چشم انداز هرچه سريعتر بر اساس اراده روساي جمهور مان مرتفع گردد.

نعمت زاده با برشمردن موانع توسعه مبادلات گفت :  مانع مهم فقدان ارتباط متناسب ميان بانكهاي دو كشور  ونارسايي در تامين و تضمين مبادلات بازركاني تجاري و اقتصادي  از طريق  مبادلات بانكي دو كشور است . از اين جهت بايد روابط ميان بانكهاي ايران و تركيه بيش از پيش گسترش يافته وتسهيلات لازم براي توسعه همكاري هاي ميان  بانكي به فعالان اقتصادي دردو كشور ارائه گردد.

وي مشكلات حمل ونقل و عدم وجود زير ساخت هاي مناسب ريلي وجاده اي را نيز از جمله ديگر موانع برشمرد وافزود : اميدواريم هر چه سريعتر از طريق همكاري و مشاركت ساير بخش هاي ذيربط شاهد توسعه وافزايش مسير هاي حمل ونقل كالا باشيم.

نعمت زاده در خصوص توسعه موافقت نامه تجارت ترجيحي ميان دو كشور تاكيد نمود : ما هدف بالاتري از تكميل وتوسعه موافقتنامه   تجارت ترجيهي ميان دو كشور را براي توسعه روابط اقتصادي و تجاري در نظر داريم قطعا بايد در اين مسير به سمت انعقاد تفاهم نامه تجارت ازاد ميان دو كشور معطوف گر ديم .

نيهات زيبكچي وزير اقتصاد تركيه ضمن خير مقدم به وزير و ميهمانان گفت ؛ انعقاد تفاهم نامه تجارت ترجيهي كام موثري  براي توسعه رواط تجاري بازرگاني  ميان دو كشور بوده و اميدواريم اين مسير به انعقاد تفاهم نامه تجارت ازاد ميان دو كشور، بيانجامد.

وزير اقتصاد تركيه با اشاره به رفع تحريم ايران در سايه توافق نامه برجام و اهميت اجراي مفاد ان ازجمله رفع محدوديت هاي بانكي از ايران گفت :  درجهت افزايش مبادلات اقتصادي  ما نقش بانكها را  بسيار مهم ارزيابي و به همه بانكها و به ويژه بانكهاي دولتي تركيه تاكيد نموده ايم كه همكاري ها و روابط با بانگهاي ايراني را تسهيل نمايند .

وي افزود: تضمين قوت وافزايش توان منطقه اي ايران وتركيه به توسعه روابط ، افزايش همكاري و همبستگي بخش هاي مختلف سياسي ،اقتصادي و فرهنگي دو كشور وابسته است . ما ملزم هستيم كه از طريق همكاري و هم افزايي  در اين جغرافيا قدرتمند شويم و چنانچه هر كدام از دو كشور دچار ضعف شويم طرف ديگر هم تضعيف خواهد شد.

در اين ديدار طرفين دیگر مسائل مورد علاقه اقتصادی میان ایران و ترکیه  به ویژه  رفع برخی محدودیت هاي صادرات کالا به ترکیه و موضوع افزایش اقلام جدید تجاری برای ضمیمه نمودن به فهرست تفاهم نامه تجارت ترجیهی سال 2015  را مورد گفتگو قرار دادند .

در اين جلسه مقرر گرديد  از طريق كارشناسان دو كشور موضوع افزايش اقلام از طريق بخش هاي كارشناسي دو كشور دنبال گردد. اقلام مورد توافق  پس از تایید وزرای ایران و ترکیه شرایط مبادلات کالا برای سال جدید را مشخص خواهد نمود .

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |