سخنگوی وزارت امور خارجه ترور سفير روسيه در آنكارا را به شدت محكوم كرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ترور سفير روسيه در آنكارا را به شدت محكوم كرد.
بهرام قاسمی سخنگو و رئيس مركز ديپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه كشورمان حمله به سفير  فدراسیون روسيه در انکارا  ، كه منجر به كشته شدن وی شد را قویا محكوم كرد.
 قاسمی ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت روسيه و خانواده  دیپلمات ارشد  اين كشور، با  ددمنشانه  توصیف کردن این اقدام پلید اظهار داشت: اين عمل  جنایت کارانه بيانگر آن است كه تروریست های وابسته به جریانات افراطی و تكفيری به هيچیک از معيارها، موازین و حقوق بين المللی پايبند  نيستند و با هدف ايجاد اختلاف میان کشورهای منطقه و ایجاد ناامنی و بی ثباتی هر چه بیشتر  مبادرت به اين  گونه اقدامات وحشيانه  می نمایند . 
 سخنگوی وزارت امور خارجه تنها راه  درمان این پدیده شوم و نفرت انگیز قرن و عصر حاضر یعنی   تروریسم  ، را همبستگی و اتحاد  تمام ملل و دولت های جهان برای یک مبارزه بی امان و  بدون تقسیم بندی و تفکیک تروریسم  به تروریسم خوب و بد   و بکارگیری استاندارد های دو گانه علیه تروریسم و افراط دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا ریشه کنی کامل این پدیده شوم در کنار دولت ها و ‌ملت های منطقه و جهان خواهد ایستاد.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |