ابراز همدردي سفير جمهوري اسلامي ايران با ملت و دولت تركيه

ابراهيم طاهريان سفير ايران در تركيه با ابراز همدردي با دولت و ملت  و خانواده قربانيان،  براي مجروحين حادثه انفجار امروز شهرستان کایسری ترکیه ، آرزوي سلامت هرچه سريعترنمود .

طاهریان تصریح نمود ؛تروريسم وافراط دوروي يك سكه هستند و انفجار های اخیر در ترکیه  ضرورت   همکاری و همبستگي  میان کشور های منطقه را براي مبارزه با اين پديده شوم ،ضروری نموده است.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |