ورود معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به استانبول ترکیه

خانم شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده برای شرکت در ششمین نشست وزرا سازمان همكاري اسلامي  ،كه به منظور بررسي  نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی برگزار كرديده ، در راس هیاتی وارد استانبول شد.

این نشست طی سه روز به بررسی سیاست ها ، راهبردها و اقدام های کشورهای عضو این سازمان در زمینه توانمند سازی زنان ، توسعه عدالت و برابری جنسیتی و مقابله با خشونت علیه زنان می پردازد .

  تلاش سازمان همکاری اسلامی برای کاهش تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی و روانشناختی کشمکش های نظامی ، جنگ ها و اشغالگری ها بر زنان و دختران کشورهای عضو از اهداف این نشست اعلام شده است .

قرار است در ششمین نشست وزیران امور زنان و خانواده سازمان همکاری اسلامی ، منشور نهاد توسعه زنان امضا شود.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |