سفر وزير كشاورزي ايران به تركيه

محمود حجتی وزیر کشاورزی جمهوري اسلامي ايران  به همراه هيئتي بلند پايه  به منظور شرکت در ششمین نشست کمیته مشترک راهبردی همکاریهای کشاورزی ايران و تركيه  صبح امروز  وارد آنکارا  شد و در فرودكاه  از سوي سفير ايران و مقامات وزارت كشاورزي تركيه مورد استقبال قرار گرفت .

قرار است وزير كشاورزي ايران در اين سفر ضمن ديدار با فاروق چليك همتاي ترك ، با حضور دراتحاديه اطاق و بورس هاي تركيه  TOBB  با حیصار جیکلی اوغلو رئيس اين مركز ديدار و در همایش همکاریهای مشترک کشاورزی دو کشور سخنراني نمايد .

در پايان اين سفر از سوي وزراي كشاورزي  ايران و  ترکیه  دو سند تفاهم همكاري به امضاء خواهد رسيد.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |