بازدید از مجلس ترکیه نماد حمایت ما از دموکراسی است

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به همراه مولود چاوش اغلو از مجلس ترکیه بازدید نمود .

ظریف در هنگام بازدید از مجلس ترکیه این بازدید را نماد حمایت ایران از دموکراسی و مردم ترکیه خواند.   

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در این بازدید تاکید کرد: مردم و نمایندگان ترکیه با هدایت (آقای اردوغان) ریاست محترم جمهور توانستند ثابت کنند که با زور نمی شود خواست مردم و دموکراسی را سرکوب کرد.

وی ادامه داد:حضور مردم ترکیه در صحنه نشان داد که اراده مردم فوق هر قدرتی است.

ظریف تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که درهمان لحظات اول کودتا را محکوم کرد همواره در کنار دولت و ملت ترکیه ایستاده و خواهد ایستاد.        

وی با اشاره به بازدید خود از مجلس ترکیه که هدف حمله کودتا گران قرار گرفت است افزود:  بازدید من از مجلس ترکیه نماد حمایت ایران از دموکراسی و مردم این کشور است.     

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |