اطلاعیه مهم / بازشدن مرز های زمینی و هوایی ترکیه

بدینوسیله به اطلاع هموطنان گرامی مقیم و مسافرانی که روز گذشته موفق به بازگشت به ایران نگردیده اند می رساند با عنایت به بازشدن مرزهای زمینی و هوایی این کشورامکان خروج از ترکیه فراهم می باشد .

 بر این اساس هموطنان معزز می توانند در اسرع وقت با مراجعه به آژانس های مسافرتی خود نسبت به تنظیم برنامه بازگشت به وطن اقدام نمایند .

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |