سرمایه گذاران ترکیه در الویت قرار دارند

آقای مصطفی کامالاک رهبر حزب سعادت و جمعی از معاونین ایشان با حضور در مراسم ضیافت افطار سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا با ابراهیم طاهریان فرد سفیرجمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوبه عمل آوردند .

در این دیدار آقای مصطفی کامالاک با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی میان دو کشور نسبت به اهمیت اتحاد و همکاری فی مابین  کشورهای اسلامی به ویژه میان ایران و ترکیه در جهت رفاه و سعادت دو ملت و دولت مسلمان و همسایه تاکید نمود.

رهبر حزب سعادت با اشاره به ابتکار مرحوم نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه برای تشکیل گروه هشت کشور در حال توسعه (D8) در سال 1376 افزود: تقویت روابط از طریق سازمان های منطقه ای و افزایش سطح وحدت، همبستگی و همکاری بیشتر میان کشورهای اسلامی می تواند به حل بسیاری از مشکلات موجود و پیشرفت و توسعه جهان اسلام کمک کند.

طاهریان سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیداربا اشاره به سوابق خوب همکاری میان ایران و ترکیه و اهمیت توسعه مشارکت وهمکاری میان  دو کشور افزود : با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود در دو کشور مسلمان ایران و ترکیه می توانیم در سطوح دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی در ابعاد مختلف سیای، اقتصادی وفرهنگی همکاری ها را توسعه بخشیده و امکاناتمان را از طریق هم افزایی به طورموثر تقویت وهدایت نماییم .

سفیر ایران رسیدن به چشم انداز 30 میلیاردی در هدف گذاری های اقتصادی میان دو کشور را مبتنی بر خواست و اراده مشترک روسای جمهور ایران و ترکیه قابل تحقق ارزیابی و تاکید کرد: بخش خصوصی و همه سرمایه گذاران جمهوری ترکیه در الویت مشارکت در پروژه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند .   

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |