به آینده روشن همکاری های علمی میان ایران و ترکیه امیدواریم

سفیر ایران در ترکیه بنا به دعوت پرفسور یکتا سراج رئیس شورای آموزش عالی جمهوری ترکیه در مراسم جشن گرامی داشت مقام دانشجویان نخبه و ضیافت افطار ، که با حضور سفرای پاکستان ، افغانستان و ترکمنستان در محل این شورا بر گزار شد شرکت نمود .

در حاشیه این مراسم سفیر ایران به طور جداگانه با آقای پرفسور سراج دیدار و پیرامون روند رو به توسعه همکاری هایعلمی ، آموزشی و تحقیقاتی میان دو کشور گفتگو و تبادل نظر به عمل آورد .

طاهریان با اشاره به ظرفیت های وسیع و درخور توجه علمی ،آموزشی و تحقیقاتی ایران و ترکیه تاکید نمود : همکاری میان دانشگاه ها ، پارک های علمی و فن آوری و موسسات علمی تحقیقاتی ما آینده روشنی را برای توسعه و پیشرفت علمی دو کشور در عرصه های مختلف فراهم خواهد نمود .

وی افزود موسسات علمی ایران آماده مشارکت و همکاری همه جانبه با موسسات علمی ،آموزشی و تحقیقاتی ترکیه برای اجرای کلیه پروژه های مشترک علمی ، آموزشی و فن آوری می باشد .

پرفسور یکتا سراج هم در این دیدار با اشاره به سفر اخیردکتر فرهادی به ترکیه گفت : در این سفر توافقات خوب وجامعی در جهت گسترش مناسبات علمی ، آموزشی و پژوهشی خصوصا در حوزه مراکز علمی ، تحقیقاتی و پارک های علمی فن آوری میان دو کشور انجام گرفت . بر این اساس ما به آینده روشن همکاری های علمی میان ایران و ترکیه امیدواریم .

وی افزود کار مشترک میان مراکز علمی و دانشمندان و دانش پژوهان دو کشور و اجرای پروژه های مشترک علمی فن آوری نیازمند خواست واراده دوجانبه است. امیدواریم اراده موجود باعث گردد آن چه که روی کاغذ میان مان نوشته شده هر چه سریعترجامع عمل به خود گیرد . در این مسیر قطعا پیگیری ،تماس و مراوده دائمی سطوح عالی هیئت های علمی دو کشور امکان رسیدن به اهداف مان را مهیا و سهل الوصول خواهد نمود.

در پایان این مراسم به جمعی از دانشجویان نخبه ایرانی و خارجی ،جوایزی از سوی رئیس شورای آموزش عالی ترکیه  اعطا گردید .

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |