حمایت از افراطیون وتروریست ها عامل بی ثباتی است

آقاي محمد ابراهيم طاهريان با آقاي اکمل الدين احسان اغلو، دبيرکل سابق سازمان همکاري اسلامي و نماينده مجلس ملي جمهوری ترکیه ديدار کرد.

در اين ملاقات که در محل مجلس ملي حمهوری ترکيه صورت گرفت آقاي احسان اغلو با اشاره به نقش مهم و جایگاه تاثیر گذار سازمان همکاري اسلامي و پتانسيل هاي موجود در آن خواستار تعامل هر چه بيشتر ميان اعضاي اين سازمان و جلوگيري از اعمال نظر و نفوذ برخی کشور های عضو که در مسیر اهداف دشمنان اسلام حرکت می نمایند در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی اين تشکل مهم  اسلامی گرديد.

ايشان با اشاره به موج اسلام هراسی غرب علیه مسلمانان گفت : متاسفانه از سوی افراطیون و تروریست ها چهره ای خشن از اسلام در جهت منافع غرب ترویح و تبلیغ می گردد . لذا برای مقابله موثر و مبارزه با اسلام هراسی باید کشور های اسلامی به طور متحد چهره اصیل رحمانی دین مبین اسلام را تبین و به جهانیان معرفی نمایند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران  هم در این دیدار با اشاره به ضرورت برقراری وحدت ميان امت اسلامي با توجه به شرايط بحرانی منطقه گفت : سازمان همکاری  اسلامی نقش مهمی در برقراری و ایجاد ثبات ، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و معرفی اسلام در منطقه و جهان دارد . بر این اساس کشور های مسلمان باید مشترکا و بدون جهت گيري خاص ويا تاثير پذيري از برخي کشورها ی که سیاست های دشمنان اسلام را تعقیب می نمایند ، در راستای نقش آفرینی موثر برای  مبارزه هماهنگ با افراط گرایی ، تروریسم و تبین چهره اسلام ناب محمدی ص گام بردارند .

طاهریان حفط تماميت ارضي کشور های منطقه خصوصا سوریه و عراق را یک ضرورت عنوان وتاکید نمود : راه حل و امکان برون رفت از بحران سوریه قطعا سياسي است وحمایت از افراطیون وتروریست ها عامل بی ثباتی ، افزایش بحران وتوسعه ناامنی برای منطقه ، جهان است .

وی خاطر نشان نمود : ثمره تلخ ونتیجه تصمیمات غلطی که از سوی برخی برای حمایت از تروریسم وتوسعه افراط گرایی  اتخاذ می گردد، دیر یا زود گریبان حامیان جنایت کاران را خواهد گرفت .

سفیر ایران با اشاره به هدف گزاري 30 ميليارد دلاري ميان ایران و ترکیه  لزوم همکاري همه ارگانهای سیاسی اقتصادی به ویژه مجالس دو کشور برای تسهیل قوانین مورد نیاز را حائز اهمیت برشمرد.

آقاي اکمل الدين احسان اغلو  بمدت ۱۰ سال، از ژانویۀ ۲۰۰۵ تا ژانویۀ ۲۰۱۴ دبیر کل سازمان همکاری اسلامی بوده است.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |