روحانی تهران را برای شرکت در اجلاس سران سازمان همكاری به مقصد استانبول ترک کرد
روحانی تهران را برای شرکت درسیزدهمین  اجلاس سران سازمان همكاری های اسلامی  به مقصد استانبول ترک کرد. روحانی قبل از عزیمت :جمهوری اسلامی ایران در دنیای اسلام مبارزه با تروریسم را همواره به طور جد دنبال كرده است و عملا هر ملت و دولتی كه در مبارزه با تروریسم از ایران كمك خواسته به آن كمك و استعانت خود را انجام داده است. وی افزود جمهوری اسلامی ایران از آغاز و به خصوص دولت یازدهم یكی از شعارهای اصلی در روابط خارجی اش مساله جهان عاری از خشونت و افراطی گری بوده است.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |