ابراز همدردی با ملت و دولت جمهوری ترکیه

حادثه انفجار جنایت کارانه شهر استانبول  بار دیگر ماهیت خشونت وافراط را هویدا نمود.  ضمن محکوم نمودن این اقدام  به  خانواده قربانیان دولت و ملت جمهوری ترکیه تسلیت میگوییم.

سفارت جمهوری اسلامی ایران انکار
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |