احکام انحرافی برای پایمال نمودن حقوق مردم آمریکا ،بازماندگان و قربانیان حادثه 11 سپتامبر

جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حکم اخیر دادگاهی در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را جدیدترین تولید دستگاه قضایی آمریکا در میدان مسابقه، تبعیت کورکورانه از سناریوهای صهیونیستی ایران هراسی برشمرد .

وی افزود : این حکم آنقدر مضحک و بی معنا است که هم اصل عدالت را به سخره می کشد و هم وجهه و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش می کند.

انصاری گفت : چنین احکامی همچنین پیام بسیار خطرناک و معناداری به تروریست ها و حامیان آنها می دهد که با خیال آسوده مردم آمریکا و جهان را بکشید چون نه تنها قرار نیست سراغ شما بیاییم بلکه در واکنش به جنایات شما قویترین و موثرترین دشمنانتان را هدف قرار می دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید نمود : ما قوه مجریه آمریکا را نیز در صدور این نوع احکام هم دست و شریک می دانیم.

جابر انصاری با بیان اینکه متاسفانه وزارت امور خارجه آمریکا سال هاست که با نگاهی غیر منطقی، نادرست و غیر اخلاقی نام ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده است افزود : این اقدام زمینه ساز فراموشی همه اصول دادرسی عادلانه و حتی عقل سلیم در احکام سیاسی صادره از سوی برخی دادگاه های آمریکا است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت :  اگرچه این احکام ظالمانه ظاهرا متوجه دولت و ملت ایران است، اما در یک نگاه منطقی و منصفانه؛ این مردم آمریکا و خاصه بازماندگان و قربانیان حادثه 11 سپتامبر هستند که با این احکام و آدرس های کاملا انحرافی، حقوقشان پایمال و صرفا با وعده پرداخت مقداری پول؛ مطالبه به حق آنها برای محاکمه و پاسخگو کردن عاملان و حامیان واقعی اعمال تروریستی 11 سپتامبر بایگانی می گردد.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |