ابراز همدردی با ملت و دولت ترکیه

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن عملیات جنایتکارانه آنکارا، مراتب تسلیت و همدردی جمهوری اسلامی ایران با خانواده های قربانیان ،ملت و دولت ترکیه را اعلام کرد.

حسین جابری انصاری افزود:وقوع پی در پی عملیات های تروریستی در نقاط مختلف منطقه و جهان، تائید کننده ضرورت و فوریت نیاز به رویاروئی متحد و یکپارچه با تروریسم و افراط گرائی به عنوان تهدید مشترک جامعه جهانی است.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |