دیدگاه مشترک ایران و ترکیه ، برقرای صلح و ثبات در منطقه

ابراهيم رحيم پور معاون آسيا و مشترک المنافع  وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در دیداری صمیمانه با همتای ترک خود اميت يالچين، درمحل وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه در آنكارا گفتگو نمود .

در این ملاقات وجوه مختلف روابط و مهمترین موضوعات مورد علاقه دو کشور به ویژه  روند همکاری مشترک سياسي ، اقتصادي ، تجاري، امنيتي ، كنسولي و فرهنگي در سال ١٣٩٤ مرور گردید .

طرفین در این گفتگوها موضوع نقشه راه روابط و برنامه همکاری های سیاسی آقتصادی و فرهنگی دو کشور در سال 1395 را نیز مورد تبادل نظر قرار دادند  .

آقاي امیت يالچين معاون وزارت امور خارجه ترکیه در این دیدار اظهار داشت:  روابط دو كشور همواره از كانال هاي معتبر ، رسمی و فعال برخوردار بوده و علي رغم وجود تفاوت  دیدگاه در خصوص پاره ای از مسائل منطقه اي، مناسبات دو جانبه ، روابط استوار و پیوند های سیاسی فرهنگی و اقتصادی دو كشور در سالهاي اخير در کلیه سطوح ارتقاء و گسترش يافته است

وی افزود : امیدواریم در فضای پسا تحریم نیز شاهد توسعه هرچه بیشتر این مناسبات و همکاری های صمیمانه میان دو کشور ودر کلیه سطوح باشیم .

آقاي رحيم پور معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار با اشاره به وجود پیوند های مستحکم تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی و مردمی میان دو کشور گفت:  فرصت هاي جديدی براي توسعه و تحکیم روابط فی مابین ایران و ترکیه خصوصا در دوران پسا برجام فراهم گردیده است . این امر ایجاب می نماید مقامات سیاسی تلاش های بیشتری برای تحکیم مودت ، دوستی ها و افزایش مراودات و همکاری های سطوح مختلف فراهم نمایند .

وی تاکید نمود : جمهوری اسلامی  ایران در این زمینه همواره برای جمهوری ترکیه الویت قائل است و امیدواریم از این فرصت از طریق تحکیم روابط صمیمانه بیش از گذشته استفاده نماییم .

معاون وزير امور خارجه ایران با اشاره به بحران یمن ، سوریه عراق و توسعه تروریسم و اهمیت برقرای صلح و ثبات و آرامش به منطقه تصريح نمود: در شرایط کنونی منطقه بیش از این گنجايش توسعه بحران و ایجاد تنش هاي بيشتر را ندارد. در این زمینه ايران وترکیه به عنوان همکار مشترک با هم افزایی می توانند با مشارکت خیر خواهان در مسير بازگرداندن صلح و امنیت ، ایجاد روند سیاسی و ثبات در سوریه یمن ، عراق و مبارزه با تروریسم و تسکین دردهای  مردم منطقه و خصوصا پایان دادن به رنج ملت سوریه نقش كليدي ايفا نمايند.

طرفین با تاکید بر دیدگاه مشترک ایران و ترکیه برای برقرای صلح و ثبات در منطقه نسبت به ضرورت ادامه گفتگو های سازنده سیاسی میان مقامات عالیرتبه دو کشور تاکید نمودند . در این ارتباط موضوع انجام سفر های رسمی مقامات دو کشوردر کلیه سطوح ، دیدار وزاری امورخارجه دو کشور ، سفر نخست وزیر ترکیه به ایران، تشکیل شورای عالی روابط راهبردی میان دو کشور هم زمان با انجام سفر روسای جمهور م مورد تبادل نظر قرار گرفت . 
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |