برگزاری نمایشگاه توانایی های صنعت خودرو ایران

به اطلاع میرساند  به منظور ارائه آخرین تولیدات و دستاوردهای شرکتهای ایرانی فعال در صنعت خودرو، نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو ایران از تاریخ 9 تا 12 اسفند ماه 1394 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میگردد. ضمنا برای در یافت اطلاعات بیشتر وب سایت www.iaiic.com   قابل دسترسی می باشد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |