برگزاری سومین همایش بین المللی صنعت خودرو در ایران

به اطلاع می رساند سومین همایش بین المللی صنعت خودرو در ایران در تاریخ 11 دی ماه   1394 در محل سالن اجلاس کنفرانس سران در تهران برگزار خواهد شد. ضمنا برای در یافت اطلاعات بیشتر وب سایت www.iaiic.com   قابل دسترسی می باشد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |