یک دهه اتهام علیه ایران به تاریخ پیوست

وین - ایرنا - شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست روز سه شنبه با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای 1+5 ، به اجماع، رای به بستن پرونده پی.ام.دی داد که بیش از یک دهه عامل فشار، تهدید و تحریم علیه ایران بود.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |