کنفرانس بین المللی معرفی مدل جدید قرارداد های نفتی ایران
کنفرانس بین المللی معرفی مدل جدید قرارداد های نفتی ایران (IPC) در تاریخ 7-8 آذر 1394 برابر با 28-29 نوامبر 2015 توسط کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و با همکاری شرکت ملی نفت ایران در تهرانی برگزار خواهد شد. در این کنفرانس علاوه بر معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی پروژه ها و پتانسیل های سرمایه گذاری صنعت نفت ایران به شرکت های داخلی و خارجی فعال در حوزه انرژی معرفی خواهد شد.
 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |