ادبيات متفرعانه ، سخيف و خارج از عرف ديپلماتيك

سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت : وزير خارجه سعودي كه كشورش در بحران هاي جاري منطقه رويكرد نظامي، امنيتي و إفراط گرايانه را در پيش گرفته و بيش از هفت ماه است كه يمن كشور همسايه و مسلمان خود را هدف بمباران هاي بي وقفه قرار داده ؛ صلاحيت سخن گفتن در مورد نقش منطقه اي ايران را ندارد.

مرضيه افخم افزود :‌در حالي كه جامعه بين المللي با درك نقش سازنده و ثبات ساز جمهوري اسلامي ايران خواهان مشاركت و إيفاي نقش بيشتر ايران است متاسفانه تنها كشوري كه هم چنان با رويكرد برد-باخت به تحولات منطقه نگاه مي كند و بر حذف سايرين اصرار دارد عربستان سعودي است واين رويكرد غير سازنده و مخرب راه به جايي ندارد.

سخنگوي وزارت امورخارجه ایران تصريح نمود :‌اميد مي رفت در پي موفقيت مذاكرات هسته اي و إقبال جهاني به روش گفتگوي سازنده فراگير براي حل و فصل مسالمت آميز مشكلات منطقه، برخي رويكردهاي انحصار طلبانه و غير منطقي از سوي همسايه جنوبي ما نيز كنار گذاشته شود ولي متاسفانه به نظر مي رسد برخي در درك شرائط و روند هاي سازنده منطقه اي مشكل دارند و خيال محال تغيير همه جهان و جهانيان براي رضايت خود را دارند.

مرضيه افخم با اشاره به اظهارات عادل الجبير در مورد آينده سياسي سوريه گفت: به كار گرفتن چنين ادبيات متفرعانه ، سخيف و خارج از عرف ديپلماتيك راجع به سرنوشت ساير ملت ها نشانه در جا زدن سياسي است و متاسفانه همين نگاه باعث شده چند كشور و ملت منطقه از جمله سوريه و يمن گرفتار جنگ و إفراط گرايي سازمان يافته شوند.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |