مهم این است که ایران و ترکیه چه می کنند

ایران و ترکیه دو کشور همه منطقه خاورمیانه هستند.معلوم است که هیچ ایرانی و هیچ ترکی درباره مزایای همکاری، دوستی وهمگرائی این دو کشور شک و شبهه ای ندارد. همکاری دو کشور در سالهای اخیر در حوزه اقتصادی پیشرفت های خوبی داشته و مناسبات مردم هم تقویت شده است. سران دو کشور در دو سال گذشته سه بار دیدار کرده و بارها گفت وگوی تلفنی داشته اند. شورای عالی روابط تشکیل شده و سازو کارهای رسمی متعددی برای تقویت روابط فعال است.

یکی از هنرهای ایران که بین دو کشور مشترک است قالی بافی است. قالی بافی تنها یک هنر نیست بلکه مظهر یک فرهنگ است. باید با صبر و دانش نقشه ای با ارزش گره به گره زد تا یک اثر ارزشمند ایجاد شود. سیاست خارجی ما باید از این فرهنگ درس بگیرد و صبورانه برای بافت نقشه ای از همگرائی دو کشور تلاش کند. معلوم است که تار و پود فرش روابط ما مشترکات فرهنگی و تاریخی است. شناخت بیشتر دو ملت از یکدیگرایجاد تارو پود محکم را فراهم می کند. همکاری علمی، دانشگاهی، فرهنگی و گردشگری به ما اثبات می کند که دو کشور با ریشه های مستحکم و منافع و سرنوشت مشترک هستیم . گره های اقتصادی در بخش های انرژی، حمل و نقل ،صنعت و تجارت برای شکل دادن به هم گرائی دو کشور بسیار مهم هستند. به خصوص زمانی که در برخی موضوعات منطقه اختلاف نظر وجود دارد نقش همکاری اقتصادی مهمتر می شود. ایران ایران است و ترکیه ترکیه است. اما روابط ایران و ترکیه پدیده ای تعیین کننده برای ایران و ترکیه است. هر ایرانی و هر ترکی جدای از نگاه بلند برادری اسلامی و تشکیل امت واحد در رابطه ایران و ترکیه منافعی ملموس برای خود می یابد. چاره ی مشکلات ما و منطقه ما همگرائی منطقه است. ایران و ترکیه در این اتحادیه و هم گرائی نقش محوری دارند.

با صبر و با نقشه ای از دوستی و اتحاد پیوند های روابط ایران و ترکیه را تقویت می کنیم. از این که عده ای ار این طرح خوششان نمی آید و مانع بافته شدن فرش دوستی هستند دلگیر نمی شویم . آنها یعنی دشمنان کار خودشان را می کنند، مهم این است که ما چه می کنیم.

در گروه: مقالات
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |