توسعه همکاریهای مراکز ملی تایید صلاحیت ایران و ترکیه

در دیدار روسای مرکز تایید صلاحیت ایران و ترکیه ، چارچوب همکاری های دو کشور در قالب یک یادداشت تفاهم تنظیم و به امضا طرفین رسید.

علیرضا خاکی فیروز رئیس مرکز تایید صلاحیت ایران که به دعوت سازمان تایید صلاحیت ترکیه به آنکارا سفر کرده، در مرکز این سازمان ضمن مذاکره با خلیل ابراهیم چتین دبیرکل و عضو هیات مدیره و دیگر مقامات این سازمان، از تاسیسات سازمان تایید صلاحیت ترکیه نیز بازدید کرد.

در این گفت و گوها دو طرف در خصوص همکاری در چگونگی برقراری قابلیت ردیابی آزمایشگاههای کالیبراسیون نیز بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این گفت و گوها، چارچوب همکاری های دو کشور در قالب یک یادداشت تفاهم تنظیم و میان مرکز تایید صلاحیت ایران و سازمان تایید صلاحیت ترکیه به امضا رسید.

یادداشت تفاهم مذکور توسط علی رضا خاکی فیروز رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI و خلیل ابراهیم چتین دبیرکل و عضو هیات مدیره turkak در محل مرکز سازمان تایید صلاحیت ترکیه امضا شد.

علیرضا خاکی فیروز به دنبال انعقاد این سند به خبرنگار ایرنا گفت: دو طرف توافق کرده اند که به منظور شناسایی و رفع موانع فنی یا اداری در حوزه تائید صلاحیت همکاری های دو جانبه را توسعه و زمینه های مربوط به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی را بطور مشترک فراهم آورند.

همچنین روسای سازمانهای تائید صلاحیت دو کشور توافق کردند تا بازدیدهای مطالعاتی لازم را جهت انجام گواهی مشاهده و فعالیت در حوزه های مورد علاقه مشترک گروه های ارزیابی طرفین را برای ارزیابان ، ارزیابان ارشد و کارشناسان فنی سازمان دهی نمایند.

وی با اشاره به اینکه برنامه عمل این یادداشت تفاهم پس از عزیمت کارشناسان سازمان تایید صلاحیت ترکیه به ایران، تنظیم و به امضا خواهد رسید، گفت: با امضای برنامه عمل و زمانبندی فعالیتهای درج شده در یادداشت تفاهم، مبادلات بازرگانی و تجاری بین دو کشور با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |