وزارت کشور:هیچ بخشی از مرزهای ایران بسته نیست
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با تکذیب اخباری مبنی بر بسته شدن خطوط مرزی ایران و ترکیه گفت: هیچ بخشی از مرزهای ایران بسته نشده است و رفت و آمد جریان دارد.

 

مجید آقابابایی، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور اظهار داشت: در حال حاضر تمامی مرزهای کشور بویژه مرز ایران و ترکیه باز است و مشکلی وجود ندارد. وی خطوط مرزی ایران با ترکیه را به دو بخش ریلی و زمینی تقسیم بندی کرد و گفت: مشکلی در بخش مرزهای زمینی وجود ندارد و در بخش مرزهای ریلی ترکیه و بنا بر درخواست آن دولت به دلیل وجود نقص فنی و ایجاد مشکلاتی، این خطوط موقتا مسدود است که بزودی بازگشایی خواهد شد. وی همچنین از تراکم حجم تبادل انسان و کالا در مرز بازرگان خبر داد و گفت: این تراکم و شلوغی دلیل خاصی ندارد بلکه بنابر ادعای عوامل مرزی ترکیه دلیل آن وجود مشکلاتی در سامانه گذرنامه است که رفع خواهد شد. وی تاکید کرد: این تراکم و شلوغی امری عادی است و گاهی به دلیل حجم تراکم تبادل کالا و انسان اتفاق می افتد.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |