شورای امنیت پیش نویس قطعنامه جمع بندی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 را تصویب کرد
شورای امنیت با 15 رای قطعنامه توافق هسته ای ایران و 1+5 را تصویب کردقطعنامه امروز شورای امنیت 12 بند مقدماتی ، 30 بند اجرایی، یک زمینه که جمع بندی اقدام مشترک یا همان توافق وین است و یک نامه کشورهای 1+5 با هفت بند را شامل می شود که نزدیک به 170 صفحه است.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |