توافق درب های همکاری جدیدی را بین ایران و ترکیه باز خواهد کرد
هاکان تکین سفیر ترکیه در ایران در مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه در مورد انجام توافق میان ایران و گروه 1+5 و تاثیر آن در روابط ایران و ترکیه گفت : توافق درب های همکاری جدیدی را بین دو کشور باز خواهد کرد.
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |