تشدید نسل کشی دریمن و ادامه سکوت مجامع بین المللی

معاون وزیر امورخاجه ایران بی توجهی مجامع بین المللی و خصوصا انفعال شورای امنیت در قبال بحران و نسل کشی در یمن را مایه تاسف جامعه جهانی برشمرد.

حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امورخاجه ایران گفت: تداوم استفاده از زور توسط رژیم سعودی در یمن کمکی به حل بحران نمی کند.

وی افزود: تهران از راه کار سیاسی، گفت و گوهای یمنی- یمنی و تشکیل دولت فراگیر ملی در یمن حمایت می کند و هرگونه مداخله خارجی در این کشور را مردود می داند.

باگذشت چند ماه از تجاوز سعودی به یمن، و کشتار غیر انسانی زنان و کودکان یمنی و نسل کشی در این کشور ، هنوز مجامع جهانی نتوانسته اند جلوی این تجاوز و جنایت ضد بشری را بگیرند؛ زیر پا گذاشته شدن آتش بس موقت و بیانیه های سازمان ملل از سوی عربستان درحالی است که قدرت های غربی و مدعیان حقوق بشر با سکوت خود تاکنون هیچ گونه واکنش انسانی برای خاتمه دادن به این جنایت و نسل کشی نشان نداده اند.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |