سی وسومین سالگرد ربایش دیپلمات های ایرانی توسط عوامل رپیم صهیونیستی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص سی وسومین سالگرد ربایش چهار دیپلمات ایرانی توسط عوامل صهیونیستی در لبنان بیانیه ای صادر نمود در این بیانیه آمده است : وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با گرامی داشت یاد و خاطره دیپلماتهای ایرانی که سی و سه سال قبل در چنین روزی (14 تیرماه) توسط مزدوران رژیم صهیونیستی در یک اقدام تروریستی در لبنان ربوده شدند، بار دیگر بر حق دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده این عزیزان در پیگیری مجدانه موضوع تا روشن شدن سرنوشت آنها تأکید می نماید.

این بیانیه افزوده : وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته از سوی دولت لبنان و برخی نهادهای مسئول بین المللی در پیگیری موضوع، بخصوص تأیید ربایش دیپلماتهای ایرانی در خاک لبنان طی نامه مورخ 13 سپتامبر 2008 دولت آن کشور به دبیرکل سازمان ملل، بار دیگر بر پیشنهاد قبلی خود برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب بین المللی برای روشن شدن ابعاد این جنایت تاکید می نماید.

این بیانیه با اشاره به نقش صهیونیست ها در انجام این آدم ربایی و به اسارت گرفتن دیپلمات های ایرانی تصریح نموده : جمهوری اسلامی ایران با یادآوری نقش رژیم اشغالگر صهیونیستی و عوامل مرتبط با آن رژیم در این اقدام تروریستی، و تأکید بر اطلاعات موجود از انتقال این دیپلماتها به فلسطین اشغالی، مسئولیت کامل حقوقی و سیاسی رژیم صهیونیستی در این زمینه را مورد تأکید مجدد قرار داده و از دبیرکل سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و دیگر نهادهای مسئول بین المللی مجدانه خواستار عمل به وظیفه قانونی و انسانی خود در پیگیری موضوع می باشد.

در خاتمه این بیانیه آمده است : وزارت امور خارجه امیدوار است تلاش هایی که انجام خواهد گرفت، به آزادی کلیه اسرا و زندانیان فلسطینی و غیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی و روشن شدن وضعیت مفقودین بویژه 4 دیپلمات جمهوری اسلامی ایران و تعقیب و محاکمه عوامل جنایتکار صهیونیستی در این زمینه بیانجامد.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |