تبریک حلول ﻣﺎه مبارک رمضان

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اسلامی ایران در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و به ویژه کشور های همسایگان ایران ضمن تبریک حلول ﻣﺎه مبارک رمضان این ماه را ماه رحمت، صلح، برادری و دوستی دانست و ابرازامیدواری کرد تحکیم وحدت و مودت، امنیت و آرامش درمیان امت اسلامی بیش از گذشته، گسترش یابد.

«حسن روحانی» در این پیام ها آورده است: امیدوارم در این ماه خجسته با اتکاء به تعالیم اسلام، بیش ازگذشته شاهد تحکیم وحدت و مودّت و گسترش امنیت و آرامش در میان امّت اسلامی باشیم.

روحانی افزوده: در برهه کنونی تروریسم و قتل بیگناهان، گسترش خشونت و افراطی گری، ایجاد تفرقه میان مسلمانان و ارائه تصویر نادرست و خشونت بار از اسلام و مسلمین، چالش های جدّی روز جهان اسلام است.

رییس جمهوری ایران تاکید کرده است: ضرورت دارد بیش از هر زمان دیگر کشورهای اسلامی با همدلی و همکاری مضاعف، وحدت و اخوت دینی خویش را در راستای تحقق آرمان های متعالی دین مبین اسلام تقویت نمایند.

روحانی در این پیام ها از خداوند متعال، سربلندی و نیک بختی دولت ها و ملّت های کشورهای اسلامی را مسالت کرده است.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |