نشست تخصصی ، بررسی تحولات تاریخی ایران و ترکیه

به منظوربررسی  تحولات فکری ، سیاسی و اجتماعی دوران امپراتوری عثمانی از قرن 18 لغایت جنگ جهانی اول ، نشستی با حضور خانم پروفسور آنزرلی اوغلو ؛ رئیس دانشکده روابط بین الملل دانشگاه حاجه تپه در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بر گزار شد .

در این نشست مشترک بررسی تحولات عصر تنظیمات اول و دوم ،شیوه مواجهه عثمانی با مدرنیته  و گذار از شیوه و تفهم نظامی به درک فکری- فرهنگی از مدرنیته ، نتایج و آثار جنگهای عثمانی و روسیه و نیز رخدادهای عصر عبد الحمید ، جنبش ترکهای جوان وجنگ جهانی اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

حاضرین در این جلسه ضمن مرور تاریخ حاکمیت دولت های عثمانی و ایران ، تاثیر وقایع آن دوران بر تحولات منطقه و نتایج تاثیرات متقابل صفحه وقایع تاریخی مشترک دو کشوررا نیز مورد توجه  قرار دادند.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |