IPIS ORSAM TURKEY IRAN SYRIAN
نشست تخصصی ایران و ترکیه - بررسی تحولات سوریه

نشست  مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و اندیشکده اورسام ترکیه در خصوص بررسی تحولات سوریه در آنکارا برگزار گردید.

در این نشست ریاست هیات ایرانی را  دکتر زهرانی مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وریاست هیات ترک را دکتر شعبان کارداش رئیس موسسه اورسام ترکیه  IPIS عهده دار بودند  .

شرکت کنندگان در این نشست ضمن بررسی تحولات میدانی سوریه موضوعاتی چون بررسی محیط بین المللی ، سیاست قدرتهای بزرگ در انتقال مشکلات خود به خاورمیانه ، روند تحولات سیاسی- اجتماعی در خاورمیانه و ارتباط آن با تحولات داخلی سوریه و لزوم همگرایی و همکاری ایران- ترکیه جهت مهار و مدیریت بحران و مشکلات و رفع چالش های موجود منطقه و نیز مبارزه با تروریسم  گفت و گو و تبادل نظر نمودند  .

در پایان این نشست به منظور مهار بحران در منطقه راه کار و پیشنهاد چهار مرحله ای مشترکی بشرح ذیل ارائه گردید  :

1-    اهمیت خروج کلیه نیروهای خارجی

2-    مبارزه مشترک دو کشور با تروریسم

3-    برقراری آتش بس

        4-    بر گزاری انتخابات جهت برون رفت از بن بست 
در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |