اطلاعیه مهم بخش کنسولی در مورد سامانه تاک

اطلاعیه

باسمه تعالی

ضمن عرض پوزش از هموطنانی که به منظور بهره مندی از سامانه تاک ( بواسطه مشکلات خطوط و یا اشکال در نحوه ورود اطلاعات و بارگزاری مدارک و گواهی ها و یا چگونگی ارائه بارکد و یا کد رهگیری توسط برخی از هم میهنان) متحمل صرف زمان بیشتری می گردند، از متقاضیان تقاضا دارد موارد زیر را ملحوظ تا از معطلی سایر مراجعین جلوگیری به عمل آید.

1.در زمان مراجعه به بخش کنسولی کلیه مدارک لازمه را نیز به همراه داشته باشند.

2.محل اخذ خدمات را در سیستم، صرفا " سفارت جمهوری اسلامی ایران آنکارا" انتخاب نمایند زیرا در غیر اینصورت ارائه خدمات مورد نظر در بخش کنسولی این سفارت ممکن نخواهد بود.

3.در خصوص مدارک و گواهی های دانشجویی، تنها نسبت به بارگزاری اوراقی که درخواست تایید آن را دارند اقدام نموده و از بارگزاری یک گواهی و ارائه گواهی دیگر جهت تایید خودداری گردد.

4.در موقع تحویل مدارک؛ نسبت به ارائه بارکد و کد رهگیری چاپ شده از سیستم اقدام و از در اختیار گذاشتن تلفن همراه حاوی تصویر بارکد و یا نوشتن کد رهگیری بر روی کاغد های باطله خودداری نمایند.

 

 

بخش کنسولی

                                                                                                                                           سفارت جمهوری اسلامی ایران - آنکارا 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |