توصیه های سفر به جمهوری ترکیه

نکات قابل توجه جهت سفر هموطنان به خاک جمهوری ترکیه

  1. همراه داشتن مدرک مسافرتی (گذرنامه ، حداقل یک مدرک هویتی) که بصورت جداگانه نگهداری شود ( شناسنامه یا کارت شناسایی ملی د
  2. نگهداری مدارک بصورت جداگانه در محل های امن
  3. پیش بینی هزینه های سفر و همراه داشتن مقدار کافی پول ( ارز محل یا ارزهای بین المللی ) با مراقبت کامل
  4. به امانت نگه داشتن مدرکی علاوه بر مدارک فوق، نزدیک یکی از بستگان در داخل کشور به منظور ارائه به وزارت خارجه یا دفاتر استانی وزارت مطبوع به منظور استفاده در مواقعی که به هر علت مدارک همراه مفقود یا سرقت گردیده شده است.
  5. گذرنامه در بدو خروج از کشور حداقل میباست داراری 5 ماه اعتبار باشد.
  6. از اعتماد به اشخاص، تحت هر عنوانی ، اعم از دارا بودن نمایندگی هر یک از ادارات داخلی ترکیه، یا نمایندگی های خارجی مقیم ترکیه از جمله جمهوری اسلامی ایران خودداری گردیده و در صورت نیازمندی به پیگیری هر موضوعی، مستقیما به دایره مربوطه مراجعه نمایند.
  7. در صورت فقدان مدارک به اولین اداره پلیس محل مراجعه و موضوع را اعلام و اخذ گزارش نموده، سپس به یکی از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در ترکیه ( آنکارا، استانبول، ارزروم، ترابوزان) بسته به محل وقوع مشکل مراجعه نمایند.
  8. در صورت مواجه شدن با مشکلی در هر کجای ترکیه با شماره موبایل کنسولی سفارت ایران در آنکارا 05392927648 تماس حاصل شود.
  9.  سایر شماره تلفن های قابل استفاده: سفارت ایران در آنکارا 4682820 (0312) و سرکنسولگری استانبول 5138230 (0212) ، سرکنسول در ارزروم 05336332974 و سرکنسولگری ترابوزان 3222190 (0462) می باشد.  
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |