آغاز عملیات احداث آزاد راه تبریز_ بازرگان پروژه مشترک ایران و ترکیه
 با دستور حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران عملیات اجرایی ساخت آزاد راه تبریز- بازرگان به طول 253 کیلومتر به صورت ویدئو کنفرانس  افتتاح شد.

عباس احمدآخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در آیین که به صورت ویدئو کنفرانس و با نظارت ویدوئو کنفرانس رییس جمهوری برگزار شد، تصریح نمود: این آزاد راه به طور مشارکتی و به نسبت 65 درصد شرکت ترکیه ای و 35 درصد ایران ساخته می شود.

وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به اینکه تملک اراضی به عهده دولت خواهد بود، گفت : این آزاد راه در مدت پنج سال اجرا می شود و اعتبار پیش بینی شده این پروژه را 58 هزار میلیارد ریال می باشد.

وی با بیان اینکه دوره بهره برداری از این پروژه 18 سال به منظور بازگشت سرمایه خارجی تعریف شده است، اظهارکرد: مشارکت شرکت خارجی در چنین طرحی با مدت زمان 23 سال اجرا و بهره برداری بیانگراثرگذاری سیاست رفع تنش های بین المللی و ایجاد اعتماد اقتصادی است.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |