ابراز تاسف  درمورد صدور احکام اعدام در مصر

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابراز تاسف و نگرانی از صدور احکام اخیر اعدام در مصر و اظهار داشت: اعتقاد داریم برخی مشکلات و اختلافات بر اساس اهداف بلند انقلاب مردمی مصر و از طریق گفتگوهای ملی و توافق سیاسی میان جریان های سیاسی و اجتماعی مسالمت جو قابل حل و فصل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به جایگاه کهن و تاریخی کشور مصر افزود:صدورچنین احکامی که تشویق روش های مبتنی بر خشونت و حذف را در بر دارد، وجهه و اعتبار کشور مصر را تحت تاثیر قرار می دهد و امیدواریم از چنین راه کارهایی اجتناب گردد.

در گروه: سیاسی
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |